ห้องธารทอง , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร

ห้องธารทอง บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรูปตัวแอล ( L) ตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์กับลวดลายวิจิตรศิลป์งดงามตระกาลตาบนผนังห้อง เหมาะสำหรับงานแต่งงาน พิธีหมั้น การประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยง หรืองานแสดงต่างๆ

แผนผังห้อง

TARNTHONG , Montien Riverside Hotel , Bangkok. Thailand
TARNTHONG , Montien Riverside Hotel , Bangkok. Thailand
TARNTHONG , Montien Riverside Hotel , Bangkok. Thailand
TARNTHONG , Montien Riverside Hotel , Bangkok. Thailand