ห้องเจ้าพระยา , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร

ห้องเจ้าพระยา ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 800 ตารางเมตร สามารถแบ่งออกเป็นห้องย่อยได้ถึง 4 ห้องประยุกต์ได้ตามความประสงค์ของท่าน และมีพื้นที่ Foyer ด้านหน้าห้องซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเลี้ยงแบบ pre cocktail ได้ เหมาะสำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ และงานสัมมนาต่างๆ

แผนผังห้อง

ห้องเจ้าพระยา , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องเจ้าพระยา , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องเจ้าพระยา , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องเจ้าพระยา , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร