ห้องแกรนด์ บอลรูม , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร

ห้องแกรนด์ บอลรูม ห้องจัดเลี้ยงเพดานสูงที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้สามารถรองรับแขกได้ถึง 1,200 ท่าน โดยไม่มีสิ่งกีดขวางภายในห้อง เพิ่มความหรูหราของห้องด้วยการตกแต่งช่อแชนเดอเลียอย่างงดงาม เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  งานแสดงรถยนต์ งานสัมมนาต่างๆ ตลอดจนการประชุมและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เนื่องจากสามารถขนย้ายสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่ง ผ่านลานจอดรถทางด้านหลังห้องได้เลย

แผนผังห้อง

GRAND BALLROOM Montien Riverside Hotel
ห้องแกรนด์ บอลรูม , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องแกรนด์ บอลรูม , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องแกรนด์ บอลรูม , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร
ห้องแกรนด์ บอลรูม , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , กรุงเทพมหานคร